Baantjer – De Cock en de moord in het theater

Vanavond zijn we naar het theater geweest en wel om te kijken of Baantjer in het theater net zo spannend is als op televisie. Hoewel je je kunt afvragen of Baantjer op televisie nou echt zo spannend was, immers is het een bekend feit dat elke aflevering volgens een vaste formule verloopt en je dus al van tevoren weet wanneer de Cock de moord zal oplossen. Wat dat betreft heeft de theatervoorstelling al een voordeel: de ‘aflevering’ duurt namelijk langer dan op televisie, dus zal het oplossen van de moord ook op een ander moment plaatsvinden.

In het theater worden de vaste rollen van De Cock, Vledder en Commissaris Buitendam door andere acteurs gespeeld. De Cock wordt gespeeld door Peter Tuinman, helaas is de ‘echte’ de Cock Piet Römer overleden, maar ik vind persoonlijk Peter Tuinman een goede vervanging. Hij zet de rol op een goede manier neer. In tegenstelling tot de rol van Dick Vledder, de manier waarop deze in het theater wordt neergezet valt een beetje tegen. Commissaris Buitendam daarentegen wordt weer wat te sterk neergezet 😛 Maar dat komt vooral omdat hij in de tv-serie meer als een sulletje overkomt.

Bij de andere rollen zitten echter grotere teleurstellingen, bij zo’n grote productie verwacht je toch eigenlijk wel acteurs die goed kunnen acteren, helaas bleken er toch een paar acteurs tussen te zitten die niet heel natuurlijk over kwamen. Te overdreven acteren waardoor het ongeloofwaardig wordt. Wat overigens echt niet voor alle acteurs gold, want ‘het lijk’ wist in de flashbacks wel te overtuigen.

Was de voorstelling dan een teleurstelling? Nee, dat niet. Je kijkt namelijk niet alleen maar naar een theatervoorstelling, maar hebt zelf een rol in het oplossen van de moord. Dit kan ook negatieve gevolgen hebben, zoals toen iemand uit het publiek het nodig vond om te gaan zeggen dat één van de verdachten boos was ‘omdat haar k3-fietsje was gestolen’. Maar zolang de acteurs hier goed mee om kunnen gaan (wat het geval was) dan hoeft dit geen probleem te zijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *